Onemocnění  mající vztah k  ramennímu pletenci

Patologické stavy v ramenním pletenci mohou být výsledkem mnoha jiných onemocnění, které jsou primárně bez souvislosti s ramenním kloubem, a tak je důležité před vyšetřením ramenního kloubu zjistit, zda není či nebylo přítomno onemocnění, které by mohlo mít vztah k nynějším obtížím. Ve většině případů se jedná o  iradiaci bolesti při postižení vnitřních  orgánů například při pseudoradikulárním syndromu. U těchto stavů však mimo bolesti nesetkáváme s ostatními příznaky typickými pro  postižení samotného  ramenního pletence.

Pokud se setkáme u postižení ramenního pletence s  adhezivní capsulitidou1 , pak v anamnese pacienta můžeme najít předchozí cévní mozková příhoda  nebo diabetes mellitus.

Raynaudův syndrom  může být příznakem sklerodermie nebo thoracic outlet syndromu.

Vzhledem k časté propojenosti vertebrogenních obtíží a bolestí v rameni je nutné pátrat po předcházejících potížích s krční páteří sledovaných na rehabilitaci a neurologii. Pokud se jedná o postižení diskogenní etiologie, pak se bolest většinou spojuje i se senzorickými poruchami a poruchami reflexů.

 

1 pokud existuje - poznámka autora