UZ obraz synovitidy 

Ultrazvukové vyšetření je pro svoji jednoduchost a senzitivitu základním vyšetřením při podezření na synovitidu či spíše hydrops1 v oblasti glenohumerálního skloubení. Při ultrazvukovém vyšetření v axilárním přístupu je totiž možné přesně změřit vzdálenost pouzdra od hlavice humeru. Pokud se při vyšetřování zjistí vzdálenost kloubního pouzdra od hlavice humeru větší než 3,5 mm, je pravděpodobné, že se jedná o synovitidu a hydrops kloubní. Větší vzdálenost kloubního pouzdra od hlavice humeru (větší než  3,5 mm, která je u zdravého  kloubu)  je totiž způsobená oddálením kloubního pouzdra tekutinou. Při posuzování  přítomnosti nebo nepřítomnosti hydropsu je důležitý  i stranový rozdíl, kdy vzdálenost kloubního pouzdra od hlavice humeru větší o 1 mm oproti druhé straně může rovněž svědčit pro hydrops.

 

 

 045X.jpg (68210 bytes)

Obrázek a schéma  normálního kloubu v axilárním pohledu všimněte si normální vzdálenosti kloubního pouzdra od hlavice humeru, tj. 2,2 mm

 046 X.jpg (89530 bytes)

Obrázek a schéma synovitidy a hydropsu  v glenohumerálním skloubení (všimněte si patologické vzdálenosti kloubního pouzdra od hlavice humeru, tj. 5,1 mm)

1Hydrops je většinou projev synovitidy glenohumerálního skloubení, i když  to jistě není pravidlem. Na druhou stranu i  původně nezánětlivý hydrops vyvolá sekundárně synovitidu.