Vyšetření  synoviální  tekutiny  

 

Makroskopické vyšetření punktátu z oblasti glenohumerálního skloubení 1

  1. Vzhled punktátu 

průhlednost

barva

  1. Viskozita punktátu

 

 

Podle makroskopického vzhledu jsme v podstatě schopni rozlišit

Zánětlivý exsudát

Pyogenní exsudát ( bakteriální etiologie )

Nezánětlivý, vysoce viskózní a nebuněčný exsudát 6 (idiopatický nebo výsledek steroidní terapie)

Krev (neorganizovaný hematom) a zkrvavělý poúrazový exsudát

 

 

Mikroskopické vyšetření

  1. vyšetření krystalů

  2. barvení dle Grama

 

Synovialogram

Cytologické vyšetření

  1. absolutní počet bílých krvinek

  2. diferenciální rozpočet

  3. pátrání po atypických nálezech – například LE buňky nebo nádorové buňky

Biochemické vyšetření

  1. CRP (odpovídá většinou počtu krvinek, proto se nedomníváme, že je vyšetření nutné )

  2. RF (v případě pozitivity RF je diagnóza revmatoidní artritidy pravděpodobnější)

Kultivační vyšetření a citlivost

Tento přehled ukazuje standardní vyšetření, které provádíme z každého aspirovaného materiálu. Samozřejmě toto vyšetření není vyčerpávající, a v případě nutnosti je nutné odeslat vzorek na specializované pracoviště k dalším vyšetřením (například polarizační mikroskop).

1 platí   však pro jakýkoliv kloub 

6 v případě tohoto nálezu již nepokračujeme v dalším vyšetření, neboť to považujeme za zbytečné, mimo vyšetření krystalů