Ligamenta  v oblasti ramenního pletence

 

Postižení ligament  jsou většinou spojené s traumaty  ramenního pletence a proto se těmito stavy setkávající spíše traumatologové.  

 

Ligamenta sternoklavikulární

ligamentum sternoclaviculare anterior

ligamentum sternoclaviculare posterior

Ligamenta akromioklavikulární

toto ligamentum je postiženo u luxací akromioklavikulárního skloubení

ligamentum coracoclaviculare

  1. posteromediální – ligamentum conoideum

  2. anterolaterální – ligamentum trapezoideum

Ligamenta skapulární

ligamentum coracoacromiale – ligamentum závěsné, na které se upíná m. deltoideus

ligamentum transversum superior – prochází pod ním supraskapulární nerv a v tomto místě může být komprimován

ligamentum transversum inferior

Ligamenta glenohumerální

ligamentum glenohumerale

  1. horní

  2. střední

  3. spodní – zpevňující glenohumerální skloubení

ligamentum coracohumerale

009a.JPG (36088 bytes)